Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации Контакт-центар: (02) 15 050 obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ-поддршка Контакт-центар: (02) 15 050 obsgnetsupport@ob.com.mk
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:

Депозитен калкулатор

Tип на депозитот:
Валута:
Износ на депозитот:
Период:
Период:

Депозит прогрес

Традиционални депозити

Депозит ексклузив

Детско штедење

ПРЕДНОСТИ
ДЕТАЛИ
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на договорот за депозитот
 • 15.000 МКД/ 250 ЕУР - минимален износ
 • 6.000.000 МКД/ 100.000 ЕУР- максимален износ на сите дополнителни вложувања, при што почетниот износ може максимум десеткратно да се зголеми
 • Можност за дополнителни вложувања
 • Растечка профитабилност и растечка камата со секој нареден период
 • Можност за капитализација на каматата
 • Осигурување на депозитот за 1 евро месечно кај денарскиот Депозит прогрес
 • Пресметка на каматата со конформна метода со реален број денови (365)
 • Два начина на исплата на каматата:
  • на трансакциска сметка, по истекот на секој период;
  • на крајниот рок на доспевање на депозитот. Каматата се капитализира при започнување на секој нов период, пресметаната камата од претходниот период се капитализира, односно се додава на износот на депозитот, и на неа се пресметува камата по каматната стапка за наредниот период.
 • При доспевање, депозитот автоматски се реорочува во согласност со договорот.
 • Делумно повлекување на средствата не е дозволено пред истекот на периодот на орочување.
 • При предвремено раскинување во првиот период, се пресметува камата по видување според листата со каматни стапки на Банката. Доколку депозитот се разорочи во наредниот периоди се пресметува камата по каматната стапка од претходниот период на орочување.
 • Можност за следење на состојбата на депозитите преку електронското и преку мобилното банкарство.
Листа на каматни стапки за депозити
 • Можност што се нуди кај денарскиот Депозит прогрес
 • Фиксна премија од 1 евро месечно - се наплаќа од трансакциската сметка
 • Покриени ризици:
  • смрт како последица на несреќен случај
  • трајна и целосна загуба на способноста како последица на несреќен случај
  • смрт како последица на болест
 • Ако се случи осигуран настан, на сметката на осигуреното лице се исплаќа:
  • вкупната сума = износот на депозитот на датумот на случување на осигурениот настан, и тоа максимум 3.000 евра по полиса ( клиентот може да аплицира за максимум 3 полиси)
  • во случај на смрт како последица на болест, фиксна сума од 25 евра по осигурување
  • За осигурување на депозити, Охридска банка соработува со осигурителната компанија Граве Осигурување АД Скопје.
ПРЕДНОСТИ
ДЕТАЛИ
Осигурување
 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на договорот за депозитот
 • 2.000 МКД или 100 ЕУР/УСД/АУД-минимален износ за отворање на депозитот
 • Можност за избор на различен рок: 1, 3, 6, 12, 24 или 36 месеци
 • Пресметка на каматата се врши со конформна метода со реален број денови (365).
 • Начин на исплата на каматата: на крајот од периодот на орочување и опција за месечна исплата на каматата кај девизните депозити.
 • При доспевање, депозитот автоматски се реорочува во согласност со договорот. 
 • Делумно повлекување на средствата не е дозволено пред истекот на периодот на орочување.
 • При предвремено раскинување, се пресметува камата по видување според листата со каматни стапки на Банката за целото време во кое биле орочени средствата.
 • Можност за следење на состојбата на депозитите преку електронското и преку мобилното банкарство. 
Листа на каматни стапки за депозити
 • Можност за осигурување кај денарските депозити
 • Фиксна премија од 1 евро месечно - се наплаќа од трансакциската сметка
 • Покриени ризици:
  • смрт како последица на несреќен случај
  • трајна и целосна загуба на способноста како последица на несреќен случај
  • трајна и целосна загуба на способноста како последица на несреќен случај
 • Ако се случи осигуран настан, на сметката на осигуреното лице се исплаќа:
  • вкупната сума = износот на депозитот на датумот на случување на осигурениот настан, максимум 3.000 евра по полиса ( клиентот може да аплицира за максимум 3 полиси).
  • во случај на смрт како последица на болест- фиксна сума од 25 евра по осигурување
  • За осигурување на депозити, Охридска банка соработува со осигурителната компанија Граве Осигурување АД Скопје.
ПРЕДНОСТИ
ДЕТАЛИ
 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на договорот на депозитот
 • 20.000 ЕУР/АУД/ УСД - минимален износ за отворање на депозитот
 • Атрактивни каматни стапки во зависност од висината на депозитот
 • Можност за избор на различен рок: 3, 6, 12, 24 или 36 месеци
 • Пресметката на каматата со конформна метода со реален број денови (365).
 • Начин на исплата на каматата: на крајот од периодот на орочување и месечно.
 • При доспевање, депозитот автоматски се реорочува во согласност со договорот.
 • Делумно повлекување на средствата не е дозволено пред истекот на периодот на орочување.
 • При предвремено раскинување, се пресметува камата по видување според листата со каматни стапки на Банката за целото време во кое биле орочени средствата.
 • Можност за следење на состојбата на депозитите преку електронското банкарство OBSGN@t и преку мобилната апликација Моја банка.
 • За осигурување на депозити, Охридска банка соработува со осигурителната компанија Граве Осигурување АД Скопје.
Листа на каматни стапки за депозити
ПРЕДНОСТИ
ДЕТАЛИ
 • Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на договорот за депозитот
 • 50 ЕУР/УСД, 3.000 МКД- минимален износ за отворање на депозитот
 • Отворенo долгорочно штедење
 • Можност за дополнителни вложувања и реализирање максимална профитабилност
 • Можност за избор на различен рок: 24, 36, 48 или 60месеци
 • Пресметка на каматата со конформна метода со реален број денови (365).
 • Начин на исплата на каматата: на крајот од период на орочување и месечно.
 • При доспевање, депозитот автоматски се реорочува во согласност со договорот.
 • Делумно повлекување на средствата не е дозволено пред истекот на периодот на орочување.
 • При предвремено раскинување, се пресметува камата по видување според листата со каматни стапки на Банката, за целото време во кое биле орочени средствата.
 • Има можност за дополнителни уплати, а услов е: иницијалниот износ + дополнителните уплати во првата половина на депозитот= дополнителните уплати во втората половина.
 • Можност за следење на состојбата на депозитите преку електронското и преку мобилното банкарство. 
 • За осигурување на депозити, Охридска банка соработува со осигурителната компанија Граве Осигурување АД Скопје.
Листа на каматни стапки за депозити

Како можеме да Ви помогнеме?

Доколку Ви се потребни повеќе информации, не двоумете се да ни поставите прашање и ние ќе Ви одговориме во најкусо време.

Постави прашање
Име и презиме
Град
Е-маил
Телефон
Прашање
Внесете го кодот
CAPTCHA
Ги прифаќам општите правила и услови.
Сподели ја страната на некој од социјалните медиуми:
Изгубена картичка +389 (0)46 268 268
Информации (02)15 050 Контакт центар obinfo@ob.com.mk
ОБСГНЕТ поддршка (02)15 050 Контакт центар obsgnetsupport@ob.com.mk
Види ги сите локации во Македонија Мапа